Промотивни видео – Технолошки факултет

Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву једна је од 17 организационих јединица нашег Универзитета.

Факултет перманентно усавршава наставни план и програм с циљем повећања ефикасности студирања и усвајања најновијих научних сазнања, пратећи потребе привреде

Успјешно реализује велики број развојних и научно-истраживачких пројеката, као и низ међународних и пројеката уговорених са привредом.