Promotivni video – Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu jedna je od 17 organizacionih jedinica našeg Univerziteta.

Fakultet permanentno usavršava nastavni plan i program s ciljem povećanja efikasnosti studiranja i usvajanja najnovijih naučnih saznanja, prateći potrebe privrede

Uspješno realizuje veliki broj razvojnih i naučno-istraživačkih projekata, kao i niz međunarodnih i projekata ugovorenih sa privredom.