Конкурс за избор у звања ( 8. април 2020. године)

Универзитет у Источном Сарајеву објављује конкурс за избор у наставничка и сарадничка звања на организационим јединицама:

  • Академија ликовних умјетности Требиње
  • Технолошки факултет Зворник
  • Музичка академија Источно Сарајево
  • Саобраћајни факултет Добој
  • Факултет за производњу и менаџмент Требиње
  • Економски факултет Брчко
  • Педагошки факултет Бијељина
  • Електротехнички факултет Источно Сарајево
  • Медицински факултет Фоча
  • Правни факултет Пале

Прилог: Конкурс

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се Конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 26.12.2019. године у дијелу који се односи на избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област  „Породична медицина“, на Медицинском факултету Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.