Konkurs za izbor u zvanja ( 8. april 2020. godine)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama:

  • Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
  • Tehnološki fakultet Zvornik
  • Muzička akademija Istočno Sarajevo
  • Saobraćajni fakultet Doboj
  • Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
  • Ekonomski fakultet Brčko
  • Pedagoški fakultet Bijeljina
  • Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
  • Medicinski fakultet Foča
  • Pravni fakultet Pale

Prilog: Кonkurs

PONIŠTENjE KONKURSA

 Poništava se Konkurs objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 26.12.2019. godine u dijelu koji se odnosi na izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast  „Porodična medicina“, na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.