Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Сњежана Станар

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Сњежана Станар

Прилог: Извјештај