Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку „Набавка услуге кетеринга“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Писмени позив за достављање понуда за јавну набавку „Набавка услуге кетеринга“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Писмени позив