Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Тихомир Спремо

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Тихомир Спремо

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област предузетничка економија (ужа образовна област предузетничка економија)

Прилог: Извјештај