Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента-Ратко Милошевић

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента-Ратко Милошевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање Асистент, ужа научна област Фискална економија.

Прилог: Извјештај