Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента – Стојан Шљукa

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента – Стојан Шљукa

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Етика, Филозофски факултет у Палама

Прилог: Извјештај