Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Сандра Јоковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Сандра Јоковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Сестринство (ужа образовна област Сестринство).

Извјештај: Извјештај