Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Израда акта о процјени ризика за сва радна мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Израда акта о процјени ризика за сва радна мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву“

Прилог: Одлука