Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Izrada akta o procjeni rizika za sva radna mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu“

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Izrada akta o procjeni rizika za sva radna mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu“

Prilog: Оdluka