Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора-Мирјана Јововић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора-Мирјана Јововић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област: Наука о земљишту.

Прилог: Извјештај