Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора-Жана Гавриловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора-Жана Гавриловић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Специфични језици (Англистика).

Прилог: Извјештај