Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка моторног возила“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка моторног возила“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука