Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Срђан Живановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Срђан Живановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужa  научна област Сестринство.

Прилог: Извјештај