Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка канцеларијског материјала и тонера” за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка канцеларијског материјала и тонера” за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука