Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala i tonera” za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala i tonera” za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijelјina

Prilog: Оdluka