Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Веселин Брковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Веселин Брковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета Графика. 

Прилог: Извјештај