Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Велинка Томић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Велинка Томић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.

Прилог: Извјештај