Одржана III сједница Сената

У Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву данас је одржана III сједница Сената којом је предсједавао ректор проф. др Стево Пашалић.

На данашњој сједници једногласно је изабран проректор за науку, истраживање и развој Универзитета у Источном Сарајеву доц. др Јелeна Крунић.

Разматрани су и усвојени приједлози листа одговорних наставника и сарадника за академску 2019/2020. годину на првом, другом и трећем циклусу студија.

Највиши орган Универзитета размотрио и усвојио Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета у Источном Сарајеву за 2018. годину, као и Индикаторе квалитета УИС-а за 2018. годину.

Донесена је и одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на Технолошком факултету, Факултету за производњу и менанџмент, Филозофском факултету, Пољопривредном факултету, Машинском факултету, као и Медицинском факултету.

На III сједници Сената, донесена је и oдлука о расписивању конкурса за избор у академска звања.