Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana III sjednica Senata

Održana III sjednica Senata

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana III sjednica Senata kojom je predsjedavao rektor prof. dr Stevo Pašalić.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je izabran prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Jelena Krunić.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi lista odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.

Najviši organ Univerziteta razmotrio i usvojio Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2018. godinu, kao i Indikatore kvaliteta UIS-a za 2018. godinu.

Donesena je i odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na Tehnološkom fakultetu, Fakultetu za proizvodnju i menandžment, Filozofskom fakultetu, Polјoprivrednom fakultetu, Mašinskom fakultetu, kao i Medicinskom fakultetu.

Na III sjednici Senata, donesena je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja.