Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Горан Кнежевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Горан Кнежевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва), група предмета Графика.

Прилог: Извјештај