Старт / Обавјештења - Универзитет / Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“

Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“

Прилог: Одлука