Старт / Вијести - Технолошки факултет / IN MEMORIAM – Проф. др Радмила Савић-Поповић

IN MEMORIAM – Проф. др Радмила Савић-Поповић

Проф. Др Радмила Савић-Поповић преминула је 18.07.2019. год. у 85-ој год. живота.

Рођена је 30. марта.1934. у месту Војвода Степа. Гимназију је завршила у Зрењанину, а Природно-математички факултет, хемијску групу у Београду. Магистрирала је 1966. год, а докторску тезу одбранила 1971. године на Универзитету у Сарајеву. Запослила се као асистент 1963. године на Технолошком факултету у Тузли, на коме је 1988. године изабрана у звање редовног професора на предмету Аналитичка хемија.

Од 1966. године била је стални сарадник Института за рударска и хемијско-технолошка истраживања, Института за прераду угља и карбохемију и Института за хемијско инжењерство, где је била руководилац или сарадник на одговарајућим пројектима.

Од 1994. год. била је запослена је на Технолошком факултету Зворник Универзитета у Источном Сарајеву. На оба факултета вршила је дужност продекана за наставу и шеф Катедре за аналитичку хемију. Држала је наставу из Аналитичке хемије и Инструменталних метода на редовном и постдипломском студију у Тузли и Зворнику, те Општу хемију на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Објавила је преко 70 радова у иностраним и домаћим часописима, а учествовала је са преко 30 радова на конгресима, симпозијумима и семинарима. Била је ментор на 60 дипломских, мегистарских и докторских радова.

1984. год. је организовала XIII Југословенски конгрес студената чисте и примењене хемије са међународним учешћем, који се по први пут одржао у СР БиХ. Тиме је допринјела повезивању домаћег младог научног кадра са најпризнатијим научним центрима у земљи и иностранству. Дјелокруг рада проширила је ван Технолошког факултета учествујући у раду Предсједништва Уније хемијских друштава Југославије, Савезном заводу за стандардизацију, Научном одбору Југословенског симпозија за Аналитичку хемију, Републичке комисије за компаративну анализу наставних планова и програма образовних профила. Аутор је универзитетских уџбеника Основе аналитичке хемије, Методе раздвајања и гасна анализа, те Практикума квалитативне и квантитативне хемијске анализе.

Добитник је низа признања додјељених од стране факултета, Сребрне значке Универзитета у Сарајеву и плакета од стране Универзитета у Будимпешти, Веспрему и Крагујевцу.