Старт / НИР Вијести / Актуелно / Позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију“

Позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију“

Заједничко предузеће за биоиндустрију (_Bio Based Joint Undertaking – BBJU_) у оквиру Програма ЕУ HORIZON 2020 објавило је позив за достављање пројектних приједлога „Технолошка иницијатива за биоиндустрију“.

Главни фокус овог позива је на трансформацији нејестивих дијелова биљака (нпр. дрва, пољопривредних и шумских остатака) и биоразградивог отпада у био-базиране производе и биогорива.

Циљеви на које се Позив односи су:

  • ¾ допринијети развоју ресурсно ефикасније и одрживе економије са ниским нивоом емисије угљеника и повећању економског раста и запошљавања;
  • ¾ приказати технологије које омогућавају нове материјале и нове потрошачке производе из европске биомасе који замјењују потребу за фосилним горивима;
  • ¾ развити пословне моделе који интегришу привредне субјекте дуж цијелог ланца вриједности од понуде биомасе до биоразградивих постројења за потрошаче биолошких материјала, хемикалија и горива, укључујући и стварање нових међусекторских међусобних веза и подршку за међуиндустријске кластере;
  • ¾ успоставити водеће биорафинерије које ће примијенити технологије и пословне моделе за биоматеријале, хемикалије и горива и показати побољшање трошкова и перформанси на нивоима који су конкурентни алтернативама базираним на фосилима.

Предметни позив је отворен за приватне профитне и непрофитне организације, укључујући велика предузећа, као и мала и средња предузећа, истраживачке и технолошке организације, универзитете, удружења или било које правне субјекте који су заинтересовани за активности _BBJU_.

У оквиру овога Позива могуће је аплицирати на три акције:

  • Истраживање и иновације ( буџет 2 – 3 милиона евра )
  • Иновације ( буџет око 30 милиона евра )
  • Координација и подршка ( буџет око 15 милиона евра )

Рок за достављање пројектних приједлога је 4. септембар 2019. године до 17:00 часова (Централноевропско вријеме).

Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019

Моле се апликанти из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о подношењу апликације на предметни позив.

Прилог: Смјернице за апликанте