Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јелена Павловић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јелена Павловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Сестринство (ужа образовна област Сестринство) – Јелена Павловић

Прилог: Извјештај Јелена Павловић