Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај о избору у звање доцента – Владимир Чанчар

Извјештај о избору у звање доцента – Владимир Чанчар

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Гинекологија и акушерство (ужа образовна област Гинекологија) – Владимир Чанчар

Прилог: Извјештај Владимир Чанчар