Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата – Мр Мелведина Јашаревића

Прилог: Извјештај