Позив за достављање пројектних приједога European Youth Together 2019

У оквиру програма ЕУ Erasmus+ 2014-2020, Key Action 3: Подршка за реформу политике, отворен je Позив за достављање пројектних приједлога – Млади Европе заједно 2019 (European Youth Together 2019), са крајњим роком за достављање приједлога до 18. јула 2019. године у 12.00 часова (Бриселско вријеме).

Циљ овог позива је стварање мрежа које промовишу регионална партнерства која би се остваривала у блиској сарадњи са младима из цијеле Европе (земље учеснице pрограма ЕУ Erasmus+). У оквиру предметних мрежа предвиђено је организовање размјена, обука (нпр. за младе лидере) те би се омогућило младима да сами покрену заједничке пројекте. Предметни позив настоји да пружи подршку заједничким иницијативама од најмање пет омладинских организација из пет различитих земаља (учесница програма ЕУ Erasmus+) да подијеле своје идеје о ЕУ, њихово шире грађанско учешће и осјећај европског грађанства међу младима. Иницијативом се настоје повезати млади из цијеле Европе.

Тематски приоритети су: активно грађанство, стварање мрежа, европске вриједности и европско грађанство, демократско учешће, отпорност демократских система и социјална укљученост младих.

Иницијативом се настоји подржати сљедеће:
– Промовисање и развој боље структурисане сарадње између различитих организација за младе како би се створила или јачала партнерства;
– Организације за младе које учествују у иницијативама како би се млади подстакли за учешће у демократском процесу и друштву организовањем, оспособљавањем, показивањем сличности међу младим Европљанима те промовисање дискусија о њиховој повезаности са ЕУ, њеним вриједностима и демократским темељима;
– Учествовање слабо заступљених група младих у политици, организацијама за младе и другим организацијама цивилног друштва укључивањем младих који су рањиви и који се налазе у неповољном друштвено-економском положају.

Буџет позива износи 5 000 000 евра. Финансијски допринос ЕУ износи најмање 100 000 евра и не смије бити већи од 500 000 евра. Дозвољено је максимално суфинансирање ЕУ од 80% укупних прихватљивих трошкова пројекта.

Све неопходне информације о предметном позиву доступне су на сљедећем линку https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2019_en.

Апликанти из Републике Српске обавезни су обавијестити Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о подношењу пријаве на овај позив.

Прилог: Водич за аплицирање