Poziv za dostavljanje projektnih prijedoga European Youth Together 2019

U okviru programa EU Erasmus+ 2014-2020, Key Action 3: Podrška za reformu politike, otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Mladi Evrope zajedno 2019 (European Youth Together 2019), sa krajnjim rokom za dostavljanje prijedloga do 18. jula 2019. godine u 12.00 časova (Briselsko vrijeme).

Cilj ovog poziva je stvaranje mreža koje promovišu regionalna partnerstva koja bi se ostvarivala u bliskoj saradnji sa mladima iz cijele Evrope (zemlje učesnice programa EU Erasmus+). U okviru predmetnih mreža predviđeno je organizovanje razmjena, obuka (npr. za mlade lidere) te bi se omogućilo mladima da sami pokrenu zajedničke projekte. Predmetni poziv nastoji da pruži podršku zajedničkim inicijativama od najmanje pet omladinskih organizacija iz pet različitih zemalja (učesnica programa EU Erasmus+) da podijele svoje ideje o EU, njihovo šire građansko učešće i osjećaj evropskog građanstva među mladima. Inicijativom se nastoje povezati mladi iz cijele Evrope.

Tematski prioriteti su: aktivno građanstvo, stvaranje mreža, evropske vrijednosti i evropsko građanstvo, demokratsko učešće, otpornost demokratskih sistema i socijalna uključenost mladih.

Inicijativom se nastoji podržati sljedeće:
– Promovisanje i razvoj bolje strukturisane saradnje između različitih organizacija za mlade kako bi se stvorila ili jačala partnerstva;
– Organizacije za mlade koje učestvuju u inicijativama kako bi se mladi podstakli za učešće u demokratskom procesu i društvu organizovanjem, osposobljavanjem, pokazivanjem sličnosti među mladim Evropljanima te promovisanje diskusija o njihovoj povezanosti sa EU, njenim vrijednostima i demokratskim temeljima;
– Učestvovanje slabo zastupljenih grupa mladih u politici, organizacijama za mlade i drugim organizacijama civilnog društva uključivanjem mladih koji su ranjivi i koji se nalaze u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju.

Budžet poziva iznosi 5 000 000 evra. Finansijski doprinos EU iznosi najmanje 100 000 evra i ne smije biti veći od 500 000 evra. Dozvoljeno je maksimalno sufinansiranje EU od 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Sve neophodne informacije o predmetnom pozivu dostupne su na sljedećem linku https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2019_en.

Aplikanti iz Republike Srpske obavezni su obavijestiti Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o podnošenju prijave na ovaj poziv.

Prilog: Vodič za apliciranje