Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Јелена Митровић

Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Јелена Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање једног наставника страних језика и вјештина на нематичном факултету – Енглески језик на Универзитету у Источном Сарајеву – Медицинском факултету у Фочи – Јелена Митровић

Прилог: Извјештај Јелена Митровић