Старт / Вијести - Правни факултет / Споразум о пословној сарадњи између Правног факултета и Правобранилаштва БиХ

Споразум о пословној сарадњи између Правног факултета и Правобранилаштва БиХ

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) и Правобранилаштвo БиХ закључили су Споразум којим је предвиђено успостављање сарадње између ових субјеката.

Декан Правног факултета проф. др Горан Марковић и правобранилац БиХ проф. др Млађен Мандић, приликом потписивања споразума истакли су како на овај начин желе да омогуће студентима свестраније образовање – да кроз праксу примјене теоријска знања и стекну почетно искуство за касније ваљано обављање правничке професије.

Основни циљ споразума је обављање студентске праксе у Правобранилаштву, у оквиру које ће студенти Правног факултета имати прилику да се упознају са организационом структуром, предметима, списима и актима из надлежности Правобранилаштва, разговарају са правобраниоцем, замјеницима и помоћницима правобраниоца о току и исходу поступака који се воде пред надлежним судовима и другим институцијама, и уз дозволу правобраниоца и надзор помоћника правобраниоца активно учествују у обављању различитих послова и задатака из дјелокруга рада Правобранилаштва.

Осим студентске праксе, спорзумом је предвиђена и сарадња у случају потребе ангажовања приправникâ дипломираних правника у Правобранилаштву. На захтјев Правобранилаштва Правни факултет ће предложити неколико кандидата за ангажовање, од којих Правобранилаштво може изабрати једног или више кандидата за обављање приправничког стажа. Такође, отворена су врата и за друге видове сарадње у смислу организовања научних и стручних скупова, округлих столова, тематских предавања и сличних активности.

О конкретним активностима у вези са реализацијом споразума (начину пријављивања, терминима и условима за обављање студентске праксе), студенти ће бити благовремно обавјештени од стране Управе факултета.