Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Биљана Милинковић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Биљана Милинковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област Педијатрија) – Биљана Милинковић

Прилог: Извјештај Биљана Милинковић