Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Пауновић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Пауновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Операциона истраживања – Слађана Пауновић

Прилог: Извјештај Слађана Пауновић