Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање

Извјештај комисије о избору у звање

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика), предмети: Стоматолошка протетика-претклиника, Мобилна стоматолошка протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Геронтостоматологија,Клинички блок- рестауративна стоматологија, Имплантологија, Дентална анатомија, Гнатологија.

Прилог: Извјештај