Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање – Максим Ковачевић

Извјештај комисије о избору у звање – Максим Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужа научна област Хирургија–ортопедија, ужа образовна област Хирургија.

Прилог: Извјештај