Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање – Јелена Владичић Машић

Извјештај комисије о избору у звање – Јелена Владичић Машић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Анатомија и морфологија (ужа образовна област Хистологија и ембриологија, предмети: Хистологија и ембриологија.

Прилог: Извјештај