Извјештај комисије о избору у звање доцента – Мирјана Лукић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Опште студије књижевности – Мирјана Лукић

Прилог: Извјештај Мирјана Лукић