Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Илија Стијепић

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Илије Стијепића под насловом „Ефекти модела програмираног вјежбања на адаптивне процесе антрополошких обиљежја старијег животног доба“

Прилог: Извјештај