Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Слађана Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Слађана Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина) – Поповић др Слађана

Прилог: Извјештај Слађана Поповић