Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина и њега интернистичког болесника, Интерна медицина, Клиничка пракса) – Срђан Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина и њега интернистичког болесника, Интерна медицина, Клиничка пракса) – Срђан Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Интерна медицина (ужа образовна област Интерна медицина, предмети: Интерна медицина и њега интернистичког болесника, Интерна медицина, Клиничка пракса) – Поповић др Срђан

Прилог: Извјештај Срђан Поповић