Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Источном Сарајеву

Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Источном Сарајеву

На основу члана 64. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), члана 44. став 2. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и члана 3. Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета, у поновљеном поступку избора ректора Универзитета по Закључку Сената Универзитета број: 01-С-84-LXIII/19 од 09.04.2019. године, а у складу са Одлуком број: 01-С-85-LXIII/19 од 09.04.2019. године, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву поново расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Прилог: КОНКУРС