Start / Obavještenja – Univerzitet / Konkursi / Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 64. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), člana 44. stav 2. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i člana 3. Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta, u ponovljenom postupku izbora rektora Univerziteta po Zaključku Senata Univerziteta broj: 01-S-84-LXIII/19 od 09.04.2019. godine, a u skladu sa Odlukom broj: 01-S-85-LXIII/19 od 09.04.2019. godine, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponovo raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Prilog: KONKURS