Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Тања Петровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставника страног језика, ужа научна област Специфични језици – Англистика – Тања Петровић

Прилог: Извјештај Тања Петровић