Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o izboru u zvanje nastavnika stranog jezika – Tanja Petrović

Izvještaj komisije o izboru u zvanje nastavnika stranog jezika – Tanja Petrović

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje nastavnika stranog jezika, uža naučna oblast Specifični jezici – Anglistika – Tanja Petrović

Prilog: Izvještaj Tanja Petrović