Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Раде Милетић

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Раде Милетић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија ( ужа образовна област Хирургија) – Раде Милетић

Прилог: Извјештај Раде Милетић