Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Наташа Костић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Наташа Костић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – Наташа Костић

Прилог: Извјештај Наташа Костић