Међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ од 11. до 13. марта

У организацији Технолошког факултета Зворник Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) у хотелу Бат на Јахорини од 11. до 13. марта биће одржан шести по реду Међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“.

Ријеч је о научном скупу који се одржава сваке друге године, а који је започео са радом прије једне деценије. До сада је у раду овог скупа учешће узело око 700 научних и стручних радника са преко 1 000 радова из више од тридесет држава из цијелог свијета.

Научни скуп посвећен је питањима и проблемима који су непосредно везани за теоријске и инжењерске аспекте у хемијској, прехрамбеној и процесној индустрији, металургији и темама које се тичу нових материјала, заштите животне средине, хемије и управљања у организацијама.

Овогодишњи скуп окупиће истакнуте научне и стручне раднике из 17 земаља који ће кроз пленарна предавања, усмена саопштења и постер презентације представити најновија научна сазнања из сљедећих области: хемијско и електрохемијско инжењерство, еколошко инжењерство, материјали и карактеризација материјала, нанотехнологије, неорганска хемија и технологија, органска хемија и технологија, полимери, прехрамбено инжењерство и биотехнологија, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, текстилно инжењерство, корозија и заштита материјала и термоенергетских постројења, металургија и менаџмент у процесној индустрији.

Организацију научног скупа, класификованог од стране ресорног министарства у прву категорију међународних научних скупова, ове године подржала је и Европска асоцијација за храну ISEKI. Ријеч је о независној, међународној, непрофитној организацији са сједиштем у Бечу, основаној 2005. године од стране представника универзитетских институција, истраживачких института, компанија и удружења везаних за храну.

Покровитељи скупа су Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Академија наука и умјетности Републике Српске.

Отварање Конгреса је у понедјељак, 11. марта, у 15:30 часова.

Додатне информације: https://eem.tfzv.ues.rs.ba/