Start / Sve Aktuelnosti / Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ od 11. do 13. marta

Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ od 11. do 13. marta

U organizaciji Tehnološkog fakulteta Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) u hotelu Bat na Jahorini od 11. do 13. marta biće održan šesti po redu Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“.

Riječ je o naučnom skupu koji se održava svake druge godine, a koji je započeo sa radom prije jedne decenije. Do sada je u radu ovog skupa učešće uzelo oko 700 naučnih i stručnih radnika sa preko 1 000 radova iz više od trideset država iz cijelog svijeta.

Naučni skup posvećen je pitanjima i problemima koji su neposredno vezani za teorijske i inženjerske aspekte u hemijskoj, prehrambenoj i procesnoj industriji, metalurgiji i temama koje se tiču novih materijala, zaštite životne sredine, hemije i upravljanja u organizacijama.

Ovogodišnji skup okupiće istaknute naučne i stručne radnike iz 17 zemalja koji će kroz plenarna predavanja, usmena saopštenja i poster prezentacije predstaviti najnovija naučna saznanja iz sljedećih oblasti: hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo, ekološko inženjerstvo, materijali i karakterizacija materijala, nanotehnologije, neorganska hemija i tehnologija, organska hemija i tehnologija, polimeri, prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, tekstilno inženjerstvo, korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja, metalurgija i menadžment u procesnoj industriji.

Organizaciju naučnog skupa, klasifikovanog od strane resornog ministarstva u prvu kategoriju međunarodnih naučnih skupova, ove godine podržala je i Evropska asocijacija za hranu ISEKI. Riječ je o nezavisnoj, međunarodnoj, neprofitnoj organizaciji sa sjedištem u Beču, osnovanoj 2005. godine od strane predstavnika univerzitetskih institucija, istraživačkih instituta, kompanija i udruženja vezanih za hranu.

Pokrovitelji skupa su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Otvaranje Kongresa je u ponedjeljak, 11. marta, u 15:30 časova.

Dodatne informacije: https://eem.tfzv.ues.rs.ba/